Konrad Kazimierz Rulikowski (Rulikowski Kázmér 1827-1849) emléktáblája / Tablica pamiątkowa Konrada Kazimierza Rulikowskiego (Rulikowski Kázmér 1827-1849) / Commemorative plaque of Konrad Kazimierz Rulikowski (Kázmér Rulikowski 1827-1849)

Cím / Tytuł / Title

Konrad Kazimierz Rulikowski (Rulikowski Kázmér 1827-1849) emléktáblája / Tablica pamiątkowa Konrada Kazimierza Rulikowskiego (Rulikowski Kázmér 1827-1849) / Commemorative plaque of Konrad Kazimierz Rulikowski (Kázmér Rulikowski 1827-1849)

Leírás / Opis / Description

Főnemesi családból származó lengyel ulánus (könnyűlovas) kapitány, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc vértanúja. Bár a cári hadsereg lengyel zászlósaként a szabadságharc ellen vezényelték, 1849-ben átállt a magyar oldalra és Bem József oldalán harcolt a temesvári csatában. A világosi fegyverletételt követően vissza akart térni szülőhazájába, de elfogták és az ekkor mindösszesen 22 éves lengyel tisztet kivégezték.

Kapitan polskich ułanów (kawaleria lekka) arystokratycznej rodziny, męczennik rewolucji 1848 roku. Mimo że jako podporucznik armii carskiej był dowodzony przeciwko rewolucji Węgierskiej, w 1849 roku przeszedł na stronę węgierską i walczył po stronie Józefa Bema w bitwie pod Timisoarą. Po wojnie chciał wrócić do swojego rodzinnego kraju, ale został schwytany i skazany na śmierć w wieku zaledwie 22 lat.

Polish Uhlan (light horse) captain from an aristocratic family, martyr of the Revolution of 1848. Although he was an ensign of the Russian Czar’s army being led against the Hungarian Revolution, he deserted to the Hungarian side in 1849 and fought along Józef Bem in the battle of Timisoara (Temesvár). He wanted to return to his native country after the fall of the Revolution but was captured and executed at the age of only 22.