Popieluszko tiszteletére állított harangláb / Dzwonnica ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki / Belfry in honor of Blessed Jerzy Popiełuszko

Készítette / Twórca / Designed by

Sárossy Tibor / Tibor Sárossy / Tibor Sárossy

Cím / Tytuł / Title

Popieluszko tiszteletére állított harangláb / Dzwonnica ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki / Belfry in honor of Blessed Jerzy Popiełuszko

Dátum / Data / Date of Installation

2012

Típus / Rodzaj / Type

emlékmű / pomnik / monument

Helyszín / Miejsce / Location

Budapest, XXI. kerület, Hollandi út 8. / Csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont / XXI Dzielnica Budapesztu, Hollandi út 8. / Hala Sportowo, Rekreacyjno, Konferencyjna Csepela / District XXI of Budapest, Hollandi út 8. / Sport, Leisure and Event Hall of Csepel
Material

Anyag / Gatunek / Material

fenyő, tölgy / sosna, dąb / pine, oak

Leírás / Opis / Description

Csepel Önkormányzata 2012-ben elhatározta, hogy a vértanúhalált halt Jerzy Popieluszko káplán tiszteletére haranglábat állít. Az ünnepélyes alapkőletételre - Bronisław Komorowski és Schmitt Pál elnök urak részvételével - 2012. március 22-én, a Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából került sor, az emlékmű felavatása 2012. szeptember 14-én, a mártír születésének 65. évfordulóján történt. A felszentelést a Csepeli Lelkészi Kör tagjai és Kozlowski Karol atya, a budapesti Lengyel templom plébánosa végezték. Boldog Jerzy Popieluszko (1947-1984) lengyel római katolikus pap, vértanú, a varsói Kosztka Szent Szaniszló egyházközség káplánja, aki számtalanszor felemelte szavát a kommunista rendszer ellen. Karizmatikus személyisége, bátor prédikációi igen népszerűvé tették Lengyelország szerte, életében példamutatóan képviselte egyháza erkölcsi és társadalmi tanításait. A Szolidaritás mozgalom elkötelezett híve volt. Népszerűsége és beszédei miatt a hatalom szemében veszélyessé vált és 1984-ben a politikai rendőrség parancsára meggyilkolták. Ezt követően az ellenállás, a hit erejének, a kommunista rendszer embertelenségének egyik szimbólumává vált. A róla elnevezett emlékmúzeumban megtalálható az a magyar nemzeti színű szalag, melyet Popieluszko atya az íróasztala mögött tartott. 2010. június 6-án avatták boldoggá a varsói Pilsudski téren több, mint 150 000 ember jelenlétében.

W 2012 roku Urząd Dzielnicy Csepel zadecydował o postawieniu dzwonnicy ku czci kapłana męczennika Jerzego Popiełuszki. 22 marca 2012 r. w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego, z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierksiej, wzieli udział prezydenci Bronisław Komorowski i Pál Schmitt. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 14 marca 2012 r., z okazji 65. rocznicy urodzin męczennika Jerzego Popiełuszki. Pomnik został poświęcony przez Koło Duchownych Csepela oraz ks. Karola Kozłowskiego, proboszcza Polskiej Parafii w Budapeszcie. Bł. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) polski prezbiter rzymskokatolicki, męczennik, rezydent w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, który wielokrotnie wzniósł swój głos przeciwko systemowi komunistycznemu. Zyskał dużą popularność w całej Polsce dzięki charyzmatycznej postaci i odważnych kazań; w swoim życiu wzorowo reprezentował moralne i społeczne nauczania swojego kościoła. Aktywnie wspierał „Solidarność”, oddany sprawie ruchu. Z powodu popularności i wygłaszanych kazań stał się celem władz PRL, w roku 1984 został zamordowany na rozkaz Służby Bezpieczeństa. Po tym stał się jednym z symboli oporu, siły wiary i nieludzkości systemu komunistycznego. W Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki znajduje się wstążka w kolorach narodowych Węgier, którą kapłan trzymał z tyłu swojego biurka. Ogłoszenie go błogosławionym odbyło się 6 czerwca 2010 r. w Warszawie na placu Piłsudskiego, we mszy uczestniczyło 150 tysięcy wiernych.

In 2012 the Municipality of Csepel District of Budapest has decided to erect a belfry in honor of the martyrdom of chaplain Jerzy Popieluszko. The foundation stone laying ceremony took place on 22nd March 2012, with the participation of President Bronislaw Komorowski and President Pál Schmitt, and on the occasion of the Polish Hungarian Friendship Day. On 14th September 2012, on the day of the 65th anniversary of his birthday, the monument of Jerzy Popieluszko was inaugurated. The consecration of the monument was performed by the Circle of Csepel’s Clerics and father Karol Kozlowski, the parish priest of the Polish church in Budapest. Blessed Jerzy Popieluszko, (1947-1984) Polish Roman Catholic priest, martyr, chaplain of the parish of the Saint Stanislaus Kostka Curch in Warsaw, repeatedly raised his voice against the Communist regime. He became popular in Poland due to his charismatic personality, brave sermons. In his life he represented exemplary of the moral and social teachings of his church. He was strongly committed to the Solidarity movement. His popularity and speeches became dangerous for the authorities, and in 1984, he was assassinated on the orders of the political police. After that, he became the symbol of resistance, power of faith, and inhumanity of the Communist regime. In the memorial museum named after him, the Hungarian national ribbon can be found that Father Popieluszko held behind his desk. His beatification took place at the Pilsudski square in Warsaw on 6 June 2010 in the presence of more than 150.000 people.