Sobieski János (Jan III. Sobieski 1629-1696) emléktáblája / Tablica pamiątkowa Jánosa Sobieskiego (Jan III. Sobieski 1629-1696) / Memorial plaque of János Sobieski (Jan III. Sobieski 1629-1696)

Készítette / Twórca / Designed by

Körmendi Frim Jenő / Jenő Körmendi Firm / Jenő Körmendi Firm

Cím / Tytuł / Title

Sobieski János (Jan III. Sobieski 1629-1696) emléktáblája / Tablica pamiątkowa Jánosa Sobieskiego (Jan III. Sobieski 1629-1696) / Memorial plaque of János Sobieski (Jan III. Sobieski 1629-1696)

Dátum / Data / Date of Installation

1934

Típus / Rodzaj / Type

domborműves emléktábla / tablica pamiątkowa / memorial plaque

Helyszín / Miejsce / Location

Budapest, IX. kerület, Sobieski János utca 44. / IX Dzielnica Budapesztu, Sobieski János utca 44. / District IX of Budapest, Sobieski János utca 44.

Anyag / Gatunek / Material

bronz, márvány / bronz, marmur / bronze, marble

Leírás / Opis / Description

III. János néven lengyel király (ur. 1674–1696), aki Magyarországon elsősorban a törökök kiűzése és a felszabadító háborúk révén ismert. A Körmendi-Frim Jenő által készített, 1934-ben felállított domborműves tábla a szobrászművész egy évvel korábbi esztergomi Sobieski-domborművének másolata. Utóbbi a lengyel uralkodó párkányi győzelmének 250. évfordulójára készült, melynek köszönhetően Esztergom 140 év után felszabadulhatott az oszmán iga alól, megindítva ezzel a török uralom végleges felszámolását az ország területén.

Król Jan III. Sobieski (panował: od 1674 r. do 1696 r.) był znany na Węgrzech głównie za wojen wyzwoleńczych związanych z wypędzeniem Turków. Zainaugurowana w 1934 roku płaskorzeźba jest kopią rzeźby Sobieskiego wykonanego przez Jenő Körmendi-Frim rok wcześniej w Esztergom. Ta ostatnia została upamiętniona w 250. rocznicę zwycięstwa polskiego władcy w Párkány, co pozwoliło Esztergomowi uwolnić się jarzmy tureckiej po 140 latach, rozpaczając rozpad panowania władz tureckich na Węgrzech.

King John III. Sobieski of Poland (Reign: 1674-1696), was known in Hungary mainly for the expulsion of the Ottomans and the liberation wars. Inaugurated in 1934, the relief is a copy of sculptor Jenő Körmendi-Frim's Sobieski relief set up a year earlier in Esztergom. The latter was commemorated on the 250th anniversary of the Polish ruler's victory in Párkány, which allowed Esztergom to free itself of the Ottoman yoke after 140 years, thus initiating the disintegration of Ottoman rule in Hungary.